Product Description

Workshop acting · 27-28/09/2014 ·

17 places
17 plazas

Els curs apropa als professionals de l’animació 2D/3D el món de la interpretació, treballant la consciència corporal i l’imaginari facilitant així la seva tasca.
Es treballa d’una forma pràctica els conceptes bàsics i imprescindibles del procés actoral: antecedents del personatge, intencions, corporalitat i psicologia.
Mitjançant exercicis teòric-pràctics es troben les eines necessàries per afrontar amb seguretat i professionalitat les “referències”.
Els curs s’organitza a partir d’un eix central que descriu quines són les diferents combinacions de “personalitats” que ens podem trobar a l’hora de donar vida a un personatge.
Treballarem per aconseguir una gestualitat/corporalitat clara, entenedora i adequada al personatge que volem animar.

 

El curso acerca a los profesionales de la animación 2D/3D al mundo de la interpretación, trabajando la conciencia corporal y el imaginario facilitando así su labor profesional.
Se trabaja de una forma práctica los conceptos básicos e imprescindibles del proceso actoral: antecedentes del personaje, intenciones, corporalidad y psicología.
Mediante ejercicios teórico-prácticos se encuentran las herramientas necesarias para afrontar con seguridad y profesionalidad las “referencias”.
El curso se organiza a partir de un eje central que describe cuáles son las diferentes combinaciones de “personalidades” que nos podemos encontrar a la hora de dar vida a un personaje.
Trabajaremos para conseguir una gestualidad / corporalidad clara y adecuada al personaje que queremos animar.